Bel ons!    085 - 30 314 60

EMVI
PRESTATIE
METING

haalt het beste in aannemers naar boven!

2015-09-22

2 verschillende manieren om groslijsten in te delen

2 verschillende manieren om groslijsten in te delen

De meest gebruikelijke manier om groslijsten in te delen is om onderscheid te maken naar soort werk, bijvoorbeeld ‘Onderhoud aan straatwerk en/of riolering’. Het is echter ook mogelijk om een heel algemene groslijst te hanteren, bijv. ‘Infra’.

Ik beschrijf beide manieren met hun voor- en nadelen.

Manier 1: specifieke groslijsten, combinatie van competenties

Dit is de meest gebruikelijke indeling van groslijsten. We nemen dan een gemiddeld werk in gedachten, bepalen daar de competenties van en laten die aantonen door referenties. Als je dat uitwerkt ziet dat er bijvoorbeeld zo uit:

Groslijst ‘Onderhoud aan straatwerk en/of riolering’

De aannemer dient in staat te zijn om:

 • Onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan straatwerk bestaande uit:
  • Opnieuw stellen van trottoir-/opsluitbanden, XX m
  • Herstraten van betontegels, XX m²
  • Herstraten van straatbakstenen, aaneengesloten, XX m² (afm. < 20m² per locatie)
  • Herstraten van gebakken straatklinkers, XX m²
 • Onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan riolering bestaande uit:
  • Vervangen/repareren van huisaansluitingen, XX stuks
  • Vervangen/ophalen van kolken, XX stuks
  • Vervangen/opnieuw stellen van putkoppen, XX stuks

– Aantonen bij aanmelding groslijst door het overleggen van 1 of meerdere referenties van de afgelopen vijf jaar.

Manier 2: algemene groslijsten, afzonderlijke competenties

De tweede manier om gebruik te maken van groslijsten is om een veel algemenere indeling te kiezen bijv. groslijst ‘infra’. Bij deze manier geef je als aanbesteder een hele set van competenties mee waarbij bedrijven kunnen aantonen over welke competenties zij beschikken.

Conclusie

Het voordeel van manier 1 ‘specifieke groslijsten’ is dat je vrij eenvoudig een shortlist kunt maken van bedrijven die geschikt zijn voor bepaald soort werk. Het nadeel is dat wanneer er een complexer of juist eenvoudiger werk zich voordoet, je als aanbesteder niet de meest geschikte partij kunt selecteren maar mogelijk met een minder geschikt bedrijf zaken doet.

Het voordeel van manier 2 ‘algemene groslijsten’ is dat de aanbesteder per project een combinatie van competenties kan selecteren en dat daarbij de meest geschikte partijen naar voren komen. Daardoor is veel meer maatwerk mogelijk en wordt eerder de perfecte match tussen project en aannemer gevonden.

Een combinatie van manier 1 en 2 is ook mogelijk. Werk dan met specifieke groslijsten maar vraag aanvullende competenties, bijvoorbeeld ‘Omgevingsmanagement’, die niet verplicht zijn om op de groslijst te komen maar die in een specifiek geval benut kunnen worden bij een complexer werk binnen de bewuste groslijst. Dat voorkomt ook dat je als aanbesteder een te hoge drempel opwerpt om op de groslijst te komen waardoor het MKB en lokale bedrijven betere kansen hebben.

Meer weten? Klik hier, en lees alles over groslijst-systematieken.

Een vriendelijke groet, Leen Valk

06-40195832

info@emviprestatiemeting.nl

Bel voor een demo

Wil je een demo van een groslijst-systematiek zien of even klankborden? Momenteel ben ik met meer dan 10 andere gemeenten in gesprek om ook hen te helpen bij het selecteren van aannemers voor onderhandse aanbestedingen. Bel me gerust op 06-40195832, ik help je graag!

 

 

 

 

 

 

Meer blogs over EMVI

 • Nieuw! Prestatie-databank voor aannemers

  2018-05-31

  Met de online prestatie-databank kunnen bedrijven hun eigen prestaties meten en analyseren om beter te scoren bij EMVI en BVP aanbestedingen.

 • Samenwerking CROW en EMVI-prestatiemeting

  2017-11-02

  Steeds meer aannemers vragen proactief om door de opdrachtgever te worden beoordeeld. Met als doel om deze feedback te gebruiken ter verbetering van de eigen organisatie.

 • Audit software Bewuste Bouwers

  2016-06-23

  De audit software voor Bewuste Bouwers is opgeleverd. Met onze software ondersteunen we het complete proces van het beoordelen van bouwplaatsen en het verwerken van klachten over Bouwplaatsen. Lees verder...

 • De 3 voordelen van groslijsten ten opzichte van raamovereenkomsten

  2016-05-17

  De 3 voordelen van groslijsten ten opzichte van raamovereenkomsten lees je hier.