Bel ons!    085 - 30 314 60

EMVI
PRESTATIE
METING

haalt het beste in aannemers naar boven!

2016-05-17

De 3 voordelen van groslijsten ten opzichte van raamovereenkomsten

Er zijn 3 voordelen van het gebruik van groslijsten ten opzichte van raamovereenkomsten.

Het eerste en belangrijkste voordeel is dat een groslijst veel flexibeler is dan een raamovereenkomst. De inhoud van de raamovereenkomst kun je gedurende de looptijd (vaak wel 4 jaar) niet wijzigen, een groslijst-systematiek kun je feitelijk op ieder moment aanpassen.

Het tweede voordeel van een groslijst boven een raamovereenkomst is dat gedurende de looptijd partijen toegevoegd kunnen worden aan de raamovereenkomst én er ook weer vanaf kunnen. Bij een raamovereenkomst is dat praktisch niet mogelijk. Vaak zie je dat gedurende de looptijd van de raamovereenkomst zowel de markt áls de (hoeveelheid) opdrachten veranderen.

Een derde voordeel van een groslijst is dat je de ervaringen en gemeten prestaties die je daarbinnen opbouwt niet na 4 jaar weg hoeft te gooien, een groslijst-systematiek kan door evolueren.

Betekent dat dan het einde van de raamovereenkomst?
Nee hoor, voor repeterende werkzaamheden die een vrij standaard karakter hebben zijn raamovereenkomsten ideaal. Bekende voorbeelden zijn raamovereenkomsten voor onderhoud aan elementenverharding en raamovereenkomsten voor het verhelpen van storingen van VRI’s. Het mooie van een raamovereenkomst is dat je al een lijst met prijzen hebt voor bepaald type werkzaamheden. Dat is heel efficiënt. Het nadeel van een raamovereenkomst is dat je dan wel voor langere tijd vastzit aan dat bedrijf. Wanneer het bedrijf onverhoopt slecht blijkt te presteren is dat voor overheden heel lastig, omdat je voor vervolgopdrachten, die binnen de reikwijdte van de raamovereenkomst vallen, gehouden bent met dat bedrijf zaken te doen. Dit probleem kan deels opgelost worden door een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere partijen. De hoeveelheid te verstrekken opdrachten moet dan wel groot genoeg zijn, omdat anders het voordeel van een raamovereenkomst weer afneemt.

Zijn raamovereenkomsten en groslijsten de enige manieren om bedrijven te selecteren voor onderhandse opdrachten?
Groslijsten en raamovereenkomsten gebruik je alleen wanneer er een mate van herhaling zit in het type opdrachten. Wanneer opdrachten een eenmalig of laagfrequent karakter hebben, bijvoorbeeld 3 opdrachten per jaar, waarom zou je dan energie steken in een groslijst? Het werken met groslijsten is voor een deel een efficiëntievraagstuk. Wat is efficiënter, 3 keer een marktverkenning doen met een onderbouwing van de selectie, of het optuigen en onderhouden van een groslijst-systematiek, ik denk het eerste.

De Aanbestedingswet vraagt aan de aanbesteder om de selectie van bedrijven aan onderhandse aanbestedingen te doen op objectieve gronden en op verzoek te kunnen motiveren, dat kan ook op basis van een marktverkenning. Daarnaast moet de keuze voor de aanbestedingsprocedure, en zo ook de keuze om groslijsten te hanteren, proportioneel zijn. De inspanningen moeten in verhouding staan tot het voordeel dat men er van heeft. Het uitbesteden van ingenieursdiensten is een prachtig voorbeeld waarbij momenteel vaak raamovereenkomsten worden gehanteerd, terwijl een groslijst-systematiek door de flexibiliteit veel beter zou passen.

Klik hier als je meer wilt lezen over groslijst-systematieken en prestatiemeten.

Een vriendelijke groet,

Leen Valk

info@emviprestatiemeting.nl

085-3031460

Adviseur prestatiemeten en groslijst-systematieken

Meer blogs over EMVI

 • Nieuw! Prestatie-databank voor aannemers

  2018-05-31

  Met de online prestatie-databank kunnen bedrijven hun eigen prestaties meten en analyseren om beter te scoren bij EMVI en BVP aanbestedingen.

 • Samenwerking CROW en EMVI-prestatiemeting

  2017-11-02

  Steeds meer aannemers vragen proactief om door de opdrachtgever te worden beoordeeld. Met als doel om deze feedback te gebruiken ter verbetering van de eigen organisatie.

 • Audit software Bewuste Bouwers

  2016-06-23

  De audit software voor Bewuste Bouwers is opgeleverd. Met onze software ondersteunen we het complete proces van het beoordelen van bouwplaatsen en het verwerken van klachten over Bouwplaatsen. Lees verder...

 • De 3 voordelen van groslijsten ten opzichte van raamovereenkomsten

  2016-05-17

  De 3 voordelen van groslijsten ten opzichte van raamovereenkomsten lees je hier.