Bel ons!    085 - 30 314 60

EMVI
PRESTATIE
METING

haalt het beste in aannemers naar boven!

Nieuw! Groslijstsystematiek

Groslijstsystematiek onderhands aanbesteden

Een slimme selectiesystematiek voor onderhandse aanbestedingen is een ultieme manier voor overheden om kwalitatief goed werk te krijgen, lokale MKB-aannemers te laten excelleren en organisatiedoelstellingen zoals SROI op een eenvoudige en effectieve manier te stimuleren.

Gemeenten maken massaal gebruik van de mogelijkheid om aannemers meervoudig onderhands uit te nodigen tot een geraamde waarde van de opdracht van 1,5 milj. euro. Deze verruiming van het uitnodigingsbeleid sluit aan bij de Gids Proportionaliteit waarnaar in de Aanbestedingswet 2012 naar wordt verwezen.

In de Gids Proportionaliteit staat ook dat als ondernemers daarnaar vragen, overheden verplicht zijn te motiveren waarom bepaalde bedrijven zijn uitgenodigd. Met een selectie- of groslijstsystematiek bepaal je de manier waarop je als overheid bedrijven voor onderhandse aanbestedingen gaat selecteren. Door op de beschreven wijze te selecteren kan de gemeente voldoen aan de verplichting uit de Aanbestedingswet 2012 om de selectie van aannemers te motiveren.

Objectieve past-performance

Bij het maken van past-performance metingen steek ik veel energie in het maken van effectieve en objectieve prestatiemetingen. Een objectieve prestatiemeting zorgt voor een eerlijke en eenvoudige beoordeling.

Altijd maatwerk

Mijn ervaring is dat selectiesystematieken voor onderhands aanbesteden altijd maatwerk zijn. Indelingen van groslijsten, de inhoud van prestatie-indicatoren en de selectiesystematiek zelf verschillen van geval tot geval. De internetapplicatie die ik heb laten ontwikkelen maakt voor iedere overheid een aparte selectieomgeving die ik compleet voor je inricht.

Het afgelopen jaar heb ik voor de gemeente Almere en de Provincie Noord-Holland hun selectiesystematiek incl.past-performance ontwikkeld, geïmplementeerd en de software geleverd. Ook voor de gemeente Veenendaal, Zaanstad en Overbetuwe automatiseer ik momenteel hun groslijstsystematiek.

Automatiseer ook je groslijstsystematiek

Wij hebben een internetapplicatie ontwikkeld waarmee overheden hun complete selectiesystematiek kunnen automatiseren. Denk hierbij aan het:

– maken en beheren van prestatiemetingen

– beheren van groslijsten

– het uitvoeren van (gewogen) lotingen

– het toetsen en vastleggen van interesse voor onderhandse opdrachten

– het maken en uitdraaien van rapportages.

Omdat selectiesystematieken zo enorm verschillend zijn wordt voor iedere overheid een afzonderlijke omgeving ingericht. Daardoor ben je optimaal flexibel en kun je altijd dingen laten aanpassen als je dat wilt.

Bel voor een demo

Wil je een demo van een selectiesystematiek zien of even klankborden?  Momenteel ben ik met meer dan 10 andere gemeenten in gesprek om ook hen te helpen bij het selecteren van aannemers voor onderhandse aanbestedingen.

Wil je me wat vragen? Bel me gerust, ik help je graag!

Een vriendelijke groet, Leen Valk

06-40195832

info@emviprestatiemeting.nl

P.S. Ik kan je zo een voorbeeld van zo’n selectiesystematiek incl. de werking van de applicatie laten zien. Wil je dat? Bel of mail me!