Bel ons!    085 - 30 314 60

EMVI
PRESTATIE
METING

haalt het beste in aannemers naar boven!

Software Groslijsten

Met speciaal voor overheden ontwikkelde software is het mogelijk om prestatiemetingen te koppelen aan bedrijven, groslijsten en een specifieke selectiesystematiek. Zo kunnen overheden gemakkelijk aannemers of ingenieursbureaus selecteren en ligt de motivatie voor de selectie vast. Daarmee voldoen overheden aan de verplichting uit de Aanbestedingswet 2016 om de selectie voor onderhandse opdrachten te motiveren. Door prestatiemetingen te automatiseren, voorkomen we dat er verkeerde versies worden gebruikt en dat er fouten in formulieren zitten. Ook heeft een gemeente, waterschap of provincie altijd een compleet en actueel overzicht van alle prestatiemetingen.

Klik hier voor meer informatie over onze software voor groslijsten en prestatiemeten.

EMVI-prestatiemeting in projecten

Met EMVI-prestatiemeting meet een opdrachtgever hoe betrouwbaar de aannemer de overeenkomst nakomt. Bij inschrijving geeft de aannemer aan hoe betrouwbaar hij aanbiedt te presteren. Hoe betrouwbaarder hij aanbiedt te presteren hoe hoger het fictieve voordeel bij gunning.

Na opdracht past de opdrachtgever de prestatiemeting toe lopende het werk. Wanneer er tijdens de uitvoering lager of hoger wordt gepresteerd dan aangeboden, dan wordt dat verrekend met een bonus of een malus. Klik hier voor meer informatie.